Οι σκοποί

Οι σκοποί της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών είναι:

 • Συσπείρωση των ανά τον κόσμο θεσσαλικών δευτεροβάθμιων ενώσεων Ευρώπης, Αυστραλίας, Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ασίας και Αφρικής σε μια Συνομοσπονδία που θα δραστηριοποιείται παγκόσμια.
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της που αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας.
 • Προώθηση στενής συνεργασίας των μελών της.
 • Αλληλοενημέρωση και συντονισμός των εκδηλώσεων.
 • Ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) στο εξωτερικό.
 • Στενή συνεργασία με υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος προς όφελος των Μελών της Συνομοσπονδίας και της ιδιαίτερης πατρίδας.
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση των Παγκοσμίων Συνεδρίων και η ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων τους. Η έκδοση και διανομή αρμοδίως των πρακτικών.
 • Η μελέτη, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας των Θεσσαλών και η καταγραφή της στις σελίδες της εθνικής και της παγκόσμιας ιστορίας.
 • Η μελέτη και διατήρηση, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων των Θεσσαλών.
 • Η προώθηση δημιουργίας πανεπιστημιακών εδρών μελέτης όλων των παραπάνω στοιχείων πολιτισμού και ιστορίας του ελληνισμού της Θεσσαλίας σε ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της Ελλάδας και παγκοσμίως.
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και η υποστήριξη των εθνικού ενδιαφέροντος επιδιώξεων των εκ Θεσσαλίας καταγωμένων και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Ομοσπονδιών.
 • Η υποστήριξη ενεργειών κάθε ομοίου φορέα που δραστηριοποιείται στην προώθηση εθνικών θεμάτων καθώς και αυτών που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό.
 • Η βράβευση εργασιών φορέων ή φυσικών προσώπων, που προβάλουν και προωθούν τους ως άνω σκοπούς.