Οργάνωση

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ανέδειξε το Σάββατο 12.12.2020 στην Γενική Συνέλευση τα νέα όργανα διοίκησης, των οποίων η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

Αναπληρωτής Ταμίας: Φιλίππου Κώστας

Μέλος: Κούγκουλος Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη: Μιχαλέ Σοφία και Ρουσιαμάνη Αθανασία

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Θάνου Ελευθερία

Γραμματέας: Χουτέας Απόστολος

Μέλος: Πλαβού Βίκυ