Η Ομοσπονδία Θεσσαλών Αυστραλίας

Η Αυστραλιανή ιστορία των μεταναστών Θεσσαλών

Ενώ η πρώτη καταγραφή των Ελλήνων που έρχονται στην Αυστραλία χρονολογήθηκε στις αρχές του 1800, το κύριο κύμα μετανάστευσης από την περιοχή της Θεσσαλίας ήρθε τη δεκαετία του 1950, τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Οι μετανάστες από την περιοχή της Θεσσαλίας έρχονταν κατά κύριο λόγο στην Αυστραλία αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με φόντο κυρίως τη γεωργία, το εμπόριο κτιρίων και το σπιτικό, εγκαταστάθηκαν σε μια σκληρή δουλειά με σκοπό να στηρίξουν την οικογένεια που άφησαν πίσω και κυρίως με την ελπίδα να επιστρέψουν τελικά στην πατρίδα τους.

Με ελάχιστη τυπική μόρφωση και δίπλα σε μη αγγλόφωνες δεξιότητες, η Αυστραλία ήταν ένας άγνωστος και εκνευριστικός χώρος για αυτές τις νέες αφίξεις. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αναζήτησαν το ιερό συγγενών ή φίλων από τα χωριά ή τις περιοχές τους. Κατά συνέπεια, ήταν κατανοητό ότι, ενώ στην Αυστραλία, αυτοί οι πρωτοπόροι θα δημιουργούσαν στενούς κοινωνικούς δεσμούς με τους δικούς τους και με άλλες ομάδες μεταναστών από διαφορετικά μέρη του ελληνικού έθνους.

Ήταν η ίδρυση φιλανθρωπικών οργανώσεων που βοήθησαν μετανάστες από τη Θεσσαλία για να αντιμετωπίσουν την αλλοτρίωση που ήταν κοινή στις περισσότερες μεταναστευτικές ομάδες που έφθασαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην Αυστραλία. Επιπλέον, οι οργανώσεις αυτές παρείχαν ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορούσαν να εκφράσουν και να γιορτάσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις που είναι μοναδικά στο χώρο τους και την ανατροφή τους και να εισαγάγουν αυτές τις παραδόσεις στα παιδιά τους.

Ένας από τους πρώτους θεσσαλικούς συλλόγους ήταν η Μεγάλη Θεσσαλική Μειονεκτική Κοινωνία, η οποία ιδρύθηκε το 1962. Καθώς ο αριθμός των μεταναστών από τις περιοχές της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των Χασίων και της Ελασσόνας αυξήθηκε, επεκτάθηκε και ο αριθμός των οργανώσεων που εκπροσωπούσαν το δικό τους τμήμα της Θεσσαλίας.

Σήμερα, καθώς οι μετανάστες του παρελθόντος γερνούν, πολλές ενώσεις αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των μελών, καθώς η δεύτερη και τρίτη γενιά δεν βλέπουν πλέον αυτούς τους συλλόγους ως ζωτικό μέρος της ζωής τους. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την ιδιότητα του μέλους και να μοιραστεί και να συντονίσει τις δραστηριότητες, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία των Θεσσαλικών Συλλόγων.

Ιστορία της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Αυστραλίας

Η Ένωση Ομοσπονδιών Θεσσαλικών Σωματείων, μια εθελοντική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1999, όταν οι τρεις ενώσεις «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»:

  • Μετέωρα Θεσσαλίας Ευνοϊκή Κοινωνία Ενσωματωμένη (1962)
  • Φιλανθρωπικός Σύλλογος Χασίων (1971)
  • Ο Επαρχιακός Φιλανθρωπικός Σύλλογος των Ελασσονίων του Σίδνεϊ και Νέα Νότια Ουαλία Συσσωματωμένος (1988)

όλοι συμφώνησαν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για να εξυπηρετήσουν καλύτερα την Αυστραλιανή κοινότητα.

Από την ίδρυσή της, η Ομοσπονδία έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα, για παράδειγμα, την ίδρυση του Discobulus για να τιμήσει τους Ολυμπιακούς αθλητές ελληνικής καταγωγής και την προώθηση της ευαισθητοποίησης του καρκίνου, με την οποία έφερε σημαντικά χρήματα για να βοηθήσει στην έρευνα σε ορισμένα ερευνητικά έργα.

Το 2007, μαζί με αρκετές θεσσαλικές ενώσεις σε όλο τον κόσμο, συνέβαλε στη δημιουργία της πρώτης Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικού Συλλόγου «Ασκληπιός». Η Αυστραλιανή Ελληνική Κοινότητα της Θεσσαλίας, μέσω της συμμετοχής της στις επιχειρήσεις, τις τέχνες και τα διάφορα κοινοτικά έργα, συνέβαλε τα τελευταία σαράντα χρόνια στην ευημερία της μεγαλύτερης αυστραλιανής κοινότητας.

Σήμερα οι νέες γενιές Θεσσαλών Αυστραλών συνεχίζουν αυτή τη συμβολή μέσω της συμμετοχής τους στους τομείς της επιστήμης, του δικαίου και της δημόσιας διοίκησης. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει αξιόλογα έργα και να προάγει τις αξίες που ωφελούν και φέρνουν αρμονία στην κοινότητα στην οποία ζούμε.

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Αυστραλίας

α) Να αντιμετωπίσει ζητήματα που επηρεάζουν όλους τους Αυστραλούς από το ελληνικό Θεσσαλικό υπόβαθρο και να εκπροσωπεί όλες τις Θεσσαλικές ενώσεις και τα μέλη τους σε τέτοια θέματα.

β) Να προωθήσει τα εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, πατριωτικά και θρησκευτικά συμφέροντα καθώς και την υγεία και την ευημερία των κατοίκων της Αυστραλίας που γεννήθηκαν ή είναι απόγονοι ατόμων που γεννήθηκαν στη Θεσσαλία και να εντάξουν τη νεότερη γενιά στον πολιτισμό και την ιστορία της Θεσσαλίας και της Ελλάδας γενικά.

γ) Να συγκεντρώσει και να χορηγήσει κεφάλαια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και σε δημόσιες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

δ) Να διατηρήσει και να προωθήσει τις ελληνικές εθνικές και τοπικές παραδόσεις, έθιμα, σύμβολα και κοστούμια της Θεσσαλίας.

ε) Προώθηση και προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και των θεμάτων της Ελλάδας στην Αυστραλιανή Κοινότητα.

στ) Ανάπτυξη και διατήρηση κοινοτικού πνεύματος και προώθηση της στενότερης συσχέτισης και σχέσης μεταξύ των ενώσεων και μελών της Θεσσαλίας.

ζ) Να αποκτήσει και να κατέχει αποκλειστικά ή από κοινού οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ή προσωπική ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους και να ασχολείται, να διαχειρίζεται και να μετατρέπει σε οποιαδήποτε πραγματική ή προσωπική ιδιοκτησία.

η) Η λειτουργία των οργανώσεων είναι σύμφωνα με τα αντικείμενα της οργάνωσης και δεν δεσμεύεται από πολιτικές ή θρησκευτικές σχέσεις.

Dieser Beitrag wurde unter Μέλη veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.